top of page

Herman Jensen

f.  1893 Frederiksberg - d. København 1941

Herman Jensen var gennem hele sit virke optaget af det figurative maleri. I hans oeuvre optræder mange skildringer af det landskab og de by- og havnemiljøer, der omgav ham på Bornholm, hvor han slog sig ned i 1922 efter hjemkomsten fra et længere ophold i USA. Det var især det dyrkede land, han gengav på sine lærreder, men klippeformationer dukkede også af og til op som motiv. Herman Jensen arbejdede tillige med opstillinger og menneskeskikkelsen i forskellige sammenhænge. Han tilhørte den bornholmske skole med dens version af den franske ekspressionisme. Hans arbejder er gennemgående holdt i en lys og venlig tone samt præget af farveglæde.

bottom of page